Bu lông 01.6070.03 inox

Mã sản phẩm: 01-6070-03 hay 01.6070.03