Bu lông 01.6000.03 inox

Mã sản phẩm: 01-6000-03 hay 01.6000.03