Bơm màng keo ARO 666120-344-C thân Nhôm – Teflon

23,180,000

Model:              666120-344-C

Hãng sản xuất:Aro – USA

Lưu lượng:      133 lít

Áp suất:           8.3(Bar)