Bơm màng dung môi 666170-344-C dòng ARO thân Nhôm

32,428,000

Model:                            666170-344-C

Thân bơm:                      ARO – USA (Mỹ)

Chất liệu thân máy:        Nhôm

Chất liệu Màng, bi bơm:PTFE

Chất liệu Đế:                  Nhựa PP