Bơm màng chất thải chưa xử ký QBY3-25STFS thân Nhựa

Bơm màng GODO QBY3-25STFS

Model:QBY3-25STFS

Thương hiệu:GODO

Thân bơm:Nhựa PP

Màng bơm:Teflon

Áp lực:100psi, 7 bar