Bộ phụ tùng thay thế van chia khí 476-253-000

Mã sản phẩm: 476-253-000
– Phụ kiện dòng máy 1.5″, 2″
-Tương thích:-S15 / 1½”
-S20 / 2”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper