Bộ phụ tùng thay thế van chia khí 476-227-000

Mã sản phẩm: 476-227-000
Air end kit, for S15B1ANWANS000
– Phụ kiện dòng máy 1.5″, 2″,3″
-Tương thích:-S15 / 1½”
-S20 / 2”
-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper