Bộ phụ tùng thay thế van chia khí 476-171-364

Mã sản phẩm: 476-171-364
Wet end kits for S30
-Phụ kiện dòng máy 3″, 4-0″
-Tương thích:-DMF3 / 3”
-HDF3 / 3”
-MSA3 / 4”
-SA3 / 3”
-SA4 / 4”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper