Bộ phụ tùng thay thế buồng bơm E2P Santoprene

Bộ phụ tùng thay thế buồng bơm E2P
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 2.0″
– Tương thích loại bơm màng: E2 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic