Bộ phụ tùng thay thế buồng bơm 476-042-633

Mã sản phẩm: 476-042-633
WETTED END KIT VITON FOR 3″ S20M PUMP
-Chất liệu:
-Phụ kiện dòng máy 2″
-Tương thích:-EB2-A / 2”
-EB2-M / 2”
-S20 / 2”
-M20 / 2”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper