Bộ phụ tùng buồng bơm K25D-MTU Teflon 3/4″

Mã phụ tùng: K25D-MTU
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện bơm: 1.0″
– Tương thích:- NDP-20 / ¾”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada