Bộ phụ tùng buồng bơm K23D-MTU

Mã phụ tùng: K23D-MTU
– Tương thích:- DDP-23BATUCM
– EDDP2-23BATUCM1
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada