Bộ phụ tùng buồng bơm K20-PT bơm 3/4″

Mã phụ tùng: K20-PT
– Phụ kiện bơm: 1.0″
– Tương thích:- NDP-20 / ¾”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada