Bộ phụ tùng buồng bơm K15-PT Teflon bơm 1/2″

Mã phụ tùng: K15-PT
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện bơm: 0,5″
– Tương thích:- NDP-15 / ½”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada