Bộ phụ kiện van chia khí 637434 bơm màng

Bộ phụ tùng thay thế van chia khí 637434
Service kits, Air section
Vật liệu:
Phụ kiện bơm Aro: 2.0″, 3.0″
Tương thích dòng bơm Aro:
666250-XXX-C / 2”
666300-XXX-C / 3”
66M2X0-XXX-C / 2”
66M3X0-XXX-C / 3”