Bộ phụ kiện van chia khí 637421 bơm màng

Bộ phụ tùng thay thế van chia khí 637421
Service kits, Air section,, PD20
Vật liệu:
Phụ kiện bơm Aro: 2.0″, 3.0″
Tương thích dòng bơm Aro:
PD20X-XXX-XXX-B / 2”
PE20X-XXX-XXX-B / 2”
PD30X-XXX-XXX-C / 3”
PE30X-XXX-XXX-C / 3”