Bộ phụ kiện van chia khí 01.9985.20

Mã sản phẩm: 01-9985-20 hay 01.9985.20
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1/2″
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P100
-XPS1
-P1
-V150
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden