Bộ phụ kiện sửa chữa buồng bơm màng 637140.EB

Bộ phụ tùng thay thế buồng bơm 637140-EB
Service kits, Fluid section
Vật liệu:
Phụ kiện bơm Aro: 0.5 inch
Tương thích dòng bơm Aro:
66605X-X / ½”