Bộ phụ kiện buồng bơm Aro 637161.EB.C

Bộ phụ tùng thay thế buồng bơm 637161-EB-C
Service kits, Fluid section
Vật liệu:
Phụ kiện bơm Aro: 1.0″
Tương thích dòng bơm Aro:
6661AX-X-C / 1”