Bộ phụ kiện buồng bơm 04.9664.99

Mã sản phẩm: 04-9664-99 hay 04.9664.99

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.5″

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P4

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden