Bộ phụ kiện buồng bơm 02.9815.58 Santoprene

Mã sản phẩm: 02-9815-58 hay 02.9815.58
Vật liệu: Santoprene

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 1.0″

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P200

-XPS220

-P230

-P2

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden