Bộ phụ kiện buồng bơm 01.9815.58 Santoprene

Mã sản phẩm: 01-9815-58 hay 01.9815.58
Vật liệu: Santoprene

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 0.5″

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P100

-XPS1

-P1

-V150

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden