Bộ phận ngăn cánh màng 612-225-520 PVDF

Mã sản phẩm: 612-225-520
Chất liệu: PVDF
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper