Bộ phận ngăn cánh màng 612-204-520 PVDF

Mã sản phẩm: 612-204-520
Chất liệu: PVDF
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper