Bộ phận ngăn cánh màng 612-195-157 Nhôm

Mã sản phẩm: 612-195-157
Chất liệu: Nhôm
– Tương thích:-S20 “2
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper