Bộ phận ngăn cánh màng 612-097-110 Nhôm

Mã sản phẩm: 612-097-110
Model S15/20 T4,Stainless Inox 316
-Chất liệu: Nhôm
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper