Bộ phận ngăn cánh màng 612-091-552 PP

Mã sản phẩm: 612-091-552
Chất liệu: Inox
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper