Bộ phận ngăn cánh màng 612-091-157 FKM-VITON

Mã sản phẩm: 612-091-157
Chất liệu: FKM-VITON
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper