Bộ phận ngăn cánh màng 570-009-363 FKM-VITON

Mã sản phẩm: 570-009-363
Chất liệu: FKM-VITON
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper