Bi Inox bơm 93410.1 Aro 1/2 “

“Bi bơm 93410-1 Inox-SUS
Ball 316 Stainless Steel
– Vật liệu: Inox-SUS
-Phụ kiện bơm Aro: 0.5″
– Tương thích dòng bơm Aro:
66605X-X / ½”
PD05P-XXX-XXX-B / ½”
PD05X-XXX-XXX-B / ½”
PE05X-XXX-XXX-B / ½”