Bi Bơm V455BN Cao su Buna

Mã bi bơm V455BN
– Vật liệu: Cao su Buna
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 3.0″
– Tương thích loại bơm màng: E3 / 3”
V3 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic