Bi Bơm V241TF Teflon

Mã bi bơm V241TF
– Vật liệu: Teflon
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 2.0″
– Tương thích loại bơm màng: E2P / 2”
E2K / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic