Bi Bơm V241N Neoprene

Mã bi bơm V241N
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 2.0″
– Tương thích loại bơm màng: E2P / 2”
E2K / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic