Bi Bơm V111ND EPDM

Mã bi bơm V111ND
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 0.5″ 3/4″
– Tương thích loại bơm màng: E5 / ½”
E7 / ¾”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic