Bi bơm Santoprene 050-005-354

Mã sản phẩm: 50-005-354
Bi bơm màng Santoprene 2.25
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 2.25
-Tương thích:-HDB1½-A / 1½”
-HDB40-A / 1½”
-EH2-M / 2”
-SH2-M / 2”
-S15 / 1½”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper