Bi bơm Nitrile 95826.2 Aro 1.5 “

Bi bơm 95826-2 NBR-Buna-Nitrile
Ball Buna-N, 2.00
Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
Phụ kiện bơm Aro: 1.5″”, 2.0″”
Tương thích dòng bơm Aro:
66M2X0-XXX-C / 2”
PD15E-XXX-XXX / 1½”
PD15P-X / 1½”
PE15P-X / 1½”
PD15X-XXX-XXX / 1½”
PE15X-XXX-XXX / 1½”
PM15X-X-X-A02 / 1½”