Bi bơm Marathon 050.028.365 Neoprene 1″

Bi bơm 050-028-365
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện bơm màng 1.25
– Tương thích: + M1F / 1”, + M1F / 1”