Bi bơm Marathon 050.017.360 NBR-Buna-Nitrile

Bi bơm 050-017-360
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện bơm màng 2.75
– Tương thích:+ M20 / 2”