Bi bơm Marathon 050.014.364 chất liệu EPDM

Bi bơm 050-014-364
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng 3.625