Bi bơm Marathon 050.014.360 NBR-Buna-Nitrile

Bi bơm 050-014-360
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện bơm màng 3.625
– Tương thích: + M30 / 3”