Bi bơm màng khí nén 050.017.354′ Santoprene thương hiệu Marathon

Bi bơm 050-017-354
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng 2.75
– Tương thích:+ M20 / 2”