Bi bơm Aro 1/2″ Neoprene 93100.1

Bi bơm aro 93100-1 Neoprene
Ball neoprene, 0.75
Vật liệu: Neoprene
Phụ kiện bơm Aro: 0.5″
Tương thích dòng bơm Aro:
66605X-X / ½”