Bi bơm 770931 Teflon phụ kiện bơm Yamada 3/4″

Mã bi 770931
– Vật liệu: PTFE hay Teflon
– Phụ kiện bơm: 16.00mm
– Tương thích: PD03P-XXX-XXX / ¾”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada