Bi bơm 770633 EPDM phụ kiện bơm Yamada 2″

Mã bi 770633
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm: 63.00mm
– Tương thích:- NDP-50 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada