Bi bơm 770627 Neoprene phụ kiện bơm Yamada 2″

Mã bi 770627
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện bơm: 63.00mm
– Tương thích:- NDP-50 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada