Bi bơm 770605 Viton phụ kiện bơm Yamada 3″

Mã bi 770605
– Vật liệu: Viton
– Phụ kiện bơm: 90.00mm
– Tương thích:- NDP-80 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada