Bi bơm 770599 Viton phụ kiện bơm Yamada 1″

Mã bi 770599
– Vật liệu: FKM-Viton
– Phụ kiện bơm: 35.00mm
– Tương thích: NDP-25 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada