Bi bơm 770590 EPDM phụ kiện bơm Yamada 1″

Mã bi 770590
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm: 35.00mm
– Tương thích:- NDP-25 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada