Bi bơm 770581 Buna phụ kiện bơm Yamada 3/4″

Mã bi 770581
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện bơm: 35.00mm
– Tương thích:- NDP-20 / ¾”
– NDP-25 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Yamada