Bi bơm 15.1085.53 FKM

Mã sản phẩm: 15-1085-53 hay 15.1085.53
– Vật liệu: FKM
– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 4.00
– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15
-PS1500
-XPS1520
– Phụ kiện máy bơm màng Wilden